دبی پمپ

دبی پمپ، مقدار سیالی است که در واحد زمان از پمپ عبور می‌کند. دبی پمپ را می‌توان بر حسب لیتر بر دقیقه (L/min)، متر مکعب بر ساعت (m3/h) یا گالن مایع بر دقیقه (gpm) بیان کرد.

فرمول محاسبه دبی پمپ به صورت زیر است:

دبی = Q = V / t

که در آن:

 • Q دبی پمپ (لیتر بر دقیقه)
 • V حجم سیال منتقل شده (لیتر)
 • t زمان (دقیقه)

هد پمپ

هد پمپ، ارتفاعی است که سیال توسط پمپ با فشار به آن بالا می‌رود. هد پمپ را می‌توان بر حسب متر، پا یا فوت بیان کرد.

فرمول محاسبه هد پمپ به صورت زیر است:

هد = H = p / ρg

که در آن:

 • H هد پمپ (متر)
 • p فشار (پاسکال)
 • ρ چگالی سیال (کیلوگرم بر متر مکعب)
 • g شتاب گرانش (9.81 متر بر ثانیه^2)

عوامل موثر در دبی و هد پمپ

دبی و هد پمپ تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند، از جمله:

 • نوع پمپ: دبی و هد پمپ در پمپ‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.
 • سرعت چرخش پمپ: با افزایش سرعت چرخش پمپ، دبی و هد پمپ نیز افزایش می‌یابد.
 • اندازه پروانه پمپ: با افزایش اندازه پروانه پمپ، دبی و هد پمپ نیز افزایش می‌یابد.
 • ویسکوزیته سیال: با افزایش ویسکوزیته سیال، دبی و هد پمپ کاهش می‌یابد.
 • ارتفاع سرریز پمپ: با افزایش ارتفاع سرریز پمپ، هد پمپ کاهش می‌یابد.

انتخاب پمپ مناسب

برای انتخاب پمپ مناسب برای یک کاربرد خاص، باید دبی و هد مورد نیاز را محاسبه کرد. سپس، با توجه به عوامل موثر در دبی و هد پمپ، می‌توان پمپ مناسب را انتخاب کرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *