کاربردها

کاربردهای مختلف

در این دسته بندی با انواع کاربرد و کاربری های مختلف مونو پمپ آشنا خواهیم شد  . تفاوتی ندارد چه مدلی را مد نظر دارید . در این مطالب با آنها آشنا خواهید شد

پمپ اسکرو

پمپ اسکرو نوعی پمپ جابجایی مثبت است که از دو پیچ مارپیچی برای انتقال سیال استفاده می‌کند. این پیچ‌ها به ... ادامه مطلب