مونو پمپ صنایع غذایی

این پمپ ها در دسته بندی پمپ های سانتریفیوژ قرار میگیرد برای انتقال مواد رقیق و پمپ های جابجایی مثبت برای انتقال مواد غلیظ و حساس می باشد پمپ های تخلیه شبکه و مارپیچی ( منو پمپ ) پمپ هایی هستند که شامل فعالیت گروه صنعتی درویش می باشد پمپ مارپیچی این پمپ ها خودمکش […]

ادامه مطلب