• انتقال لجن Bilge pumping
  • جداسازی آب و روغن Oil-water separation
  • انتقال فاضلاب و پس ماند ها Transportation of waste water and excrements
  • تصفیه گل حفاری Drilling mud treatment
  • اطفاء حریق Drainage and fire fighting
  • تولید مواد شیمایی Production of chemicals

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *